Buurthulp Urk

Hulp in de buurt gezocht en gevonden

Buurthulp is een kleinschalig(e) voorziening of initiatief voor onderlinge hulp- en dienstverlening door en voor bewoners in buurt, wijk of dorp.

Uitgangspunt van buurthulp is, dat de hulpvrager zelf niet in staat is de activiteiten (fysiek) uit te voeren of zich deze hulp niet financieel kan veroorloven wanneer deze door professionele bedrijven of officiële instanties zouden worden uitgevoerd. Degene die hulp ontvangt betaalt eventuele vergoedingen (bijvoorbeeld voor vervoer) rechtstreeks aan de hulpverlener.

 Voor meer informatie en hulp hierbij kunt u contact opnemen met Caritas Urk, Hennie Gort, 68 33 46 of mail naar hennie@caritasurk.nl

Ook andere groepen (dameskransen, vriend(inn)enploegjes, kerkelijke (zuster)groepen, etc.) zijn welkom om mee te doen met het buurthulp project. Ook hier geld weer: zorg voor elkaar, voor en door Urk.

Disclaimer

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Caritas Urk, Jeugd- en Jongerenwerk, Samenleving en Informele Zorg is het niet toegestaan enig materiaal van de website te kopiëren, verspreiden en/of te verveelvoudigen. Aan de actualiteit en betrouwbaarheid van alle informatie op de website wordt door Caritas Urk, Jeugd- en Jongerenwerk, Samenleving en Informele Zorg de uiterste zorg besteed. Caritas Urk, Jeugd- en Jongerenwerk, Samenleving en Informele Zorg is echter niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onjuistheden, problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet of technische storingen. De gebruikte foto's, ontwerpen, creaties mogen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaren niet verspreid of verveelvoudigd worden.

Urk voor elkaar! | Samen zorgen.

© 2024

  Inloggen voor instanties